Main menu

Ajánlatok

 

  I. Íráscoaching csomag

az írással kapcsolatos visszatérő problémák megoldására -

Az első találkozás húsz percet vesz igénybe, és ingyenes. Ekkor megismerkedünk egymással, és felveszem a megrendelést:

  • milyen konkrét, illetve általánosítható problémára keressük majd a megoldást,
  • milyen írástechnikai, illetve íráshoz kapcsolódó rossz szokás elhagyása a cél.

A problémák feltérképezése után ismertetem, hogy az adott megrendelést milyen módszerekkel tudom teljesíteni. A találkozás szerződéskötéssel, a coachingalkalmak számának közös meghatározásával, valamint az első coaching időpontjának egyeztetésével végződik.
A coachingfolyamat három, másfél órás alkalomból áll, igény esetén néhány (maximum két) alkalommal hosszabbítható. Az eredményesség követésére vagy a megerősítésre (esetleges újabb coachingfolyamat kezdésére) három hónap eltelte után van lehetőség.

Garancia: amennyiben az első másfél órával a megrendelő elégedetlen, és azt a helyszínen jelzi, a coachingalkalom díjtalan.

Megrendelés: emailben vagy telefonon

  II. Problématérkép csomag

a céges kommunikációs szokások feltárására -

Cél: a cég kommunikációs szokásainak feltérképezése, az anomáliák, félreértések, időveszteségek okainak megértése, lehetséges megoldási módjainak kidolgozása.

A cég írási szokásainak és írott kommunikációjának monitorozása után (kommunikációs, írástechnikai stb.) problématípusokat azonosítok, megoldási javaslatokat teszek, és a konzultálok a megrendelővel, kérésre az eredményeket prezentálom a cégben. A térkép azzal, hogy felszínre hoz eddig nem ismert problémákat,  önmagában alkalmas arra, hogy egyes nem működő kommunikációs szokások kiiktatódjanak a rendszerből. Más problémák felszámolása azonban komolyabb beavatkozást igényelhet, a lehetséges beavatkozási módokra teszek javaslatot a konzultáción.

III. Együttírás csomag

- egy fontos, konkrét szöveg elkészítésére -

Cél: Egy konkrét, fontos szöveg közös elkészítése, amelyben Ön hozza a gondolatot, én segítek, hogy az megfelelően kerüljön felszínre.

Az első találkozás hatvan percet vesz igénybe, és rögtön belevágunk a munkába. Ön elmondja, milyen konkrét, fontos szöveg megírásával akadt gondja; én kérdéseket teszek fel, ami alapján vázlatot írunk, mondatokat fogalmazunk - elkezdjük a szöveg közös megalkotását.
Amennyiben úgy értékeljük, hogy a közös, egymásra utalt munka produktív, úgy megegyezünk a folytatás mikéntjében.

Mivel ez a munkaforma a megírandó szöveg hosszától, bonyolultságától, a határidőktől stb. erősen függ, a további találkozások száma, és a találkozások hossza megbeszélés szerinti.  Ebben a variációban a közös munkát addig folytatjuk, amíg a szöveg megfelelően el nem készül.

Megrendelés: emailben vagy telefonon

Facebook